Vastuullisuus

Vastuullisuus

on meille välittämistä ja huolenpitoa.

Olemme suunnitelmallisessa vastuullisuustyössä vasta tiemme alussa. Monta asiaa on kuitenkin yli 85-vuotisen historiamme kuluessa tehty oikein. Perheyrityksen perustaja Marius Pedersen määritteli Joutsenen tavoitteeksi valmistaa laadukkaita tuotteita, jotka tuottavat hyvää mieltä käyttäjilleen - työyhteisössä, jossa on hyvä henki.

Tuo ajatus on ohjannut kaikkia tehtyjä valintoja. Se ohjaa aidosti välittämään niin asiakkaista, eläinten hyvinvoinnista, yhteistyökumppaneista, työntekijöistä, yhteisöstä kuin ympäristöstä. Maailma on kuitenkin muuttunut monella tapaa, toimintamme kasvanut ja pitkien hankintaketjujen ansiosta toiminnallamme on laajemmat vaikutukset kuin yritystoiminnan alussa.

Tavoitteenamme on vielä tänäkin päivänä kuunnella asiakasta ja valmistaa korkeat laatuvaatimukset täyttäviä pitkäikäisiä Joutsen-untuvatuotteita kestävällä tavalla sekä pitää huolta tuotteista koko niiden elinkaaren ajan. Pitkän käyttöiän ansiosta tuotteiden hiilijalanjälki on pieni.

Pienessä perheyrityksessä on erityisen tärkeää selvittää ne osa-alueet, jotka ovat meille merkityksellisimmät. Kohdistaaksemme resurssit niihin asioihin, joissa voimme parantaa ja päätöksillä on suurimmat vaikutukset. Teemme työtä sen eteen, että meillä on käytössämme konkreettiset mittarit, joilla mitata toimenpiteidemme vaikutuksia ja vastuullisuusstrategia, joka pitää sisällään lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet.

Lue aiheesta lisää vuoden 2023 vastuullisuusraportista.