Rekisteriseloste

Päivitetty 26.10.2022

1. Rekisterinpitäjä

Joutsen Finland Oy
Pakkaskatu 6, 11120 Riihimäki
0114317-7

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja / tai yhteyshenkilö

Tarja Arminen
Pakkaskatu 6, 11120 Riihimäki
puh. 0207 4952 00
tarja.arminen(at)joutsen.com

3. Rekisterin nimi

Joutsen-asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään asiakkaan suostumuksella Joutsen Finland Oy:n asiakassuhteen hoitamiseen ja yhteydenpitoon. Rekisterin tietoja käytetään etupäässä uutiskirjeiden, tarjousten ja etujen lähettämiseksi asiakkaalle. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin ja palvelun kehittämistarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään Joutsen Finland Oy:n toimesta asiakkaista, jotka liittyvät Joutsen-asiakasrekisteriin. Rekisterin tietolähteenä ovat asiakkaalta itseltään kerättävät tiedot, joita kerätään liittymisen yhteydessä. Tietoja kerätään internet-sivuston kautta sekä erilaisilla lomakkeilla.

Rekisteröitäviä tietoja ovat etu- ja sukunimet, osoite, matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite, suoramarkkinointiluvat ja -kiellot sähköpostiin sekä matkapuhelimeen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietolähteenä ovat asiakkaalta itseltään kerättävät tiedot, joita kerätään Joutsen-asiakasrekisteriin liittymisen yhteydessä.

7. Tietojen siirto kolmansille osapuolille

Joutsen Finland Oy luovuttaa tietoja kolmansille osapuolille esim. maksutapahtumissa, toimituksissa ja tietyissä markkinointitarkoituksissa. Maksutapahtumat välittyvät suomalaiselle Paytrail maksunvälittäjälle. Osoite- ja yhteystiedot välittyvät kuljetuspalveluiden tarjoajille esim. Postille ja Matkahuollolle. Verkkokauppatapahtumat tuotetasolla välittyvät Klaviyo markkinointi- ja sisältöalustalle, jota käytetään esim. sähköpostimarkkinoinnissa. Nämä kolmannet osapuolet eivät missään tapauksessa saa käyttää annettuja tietoja omiin tarkoituksiinsa ja heille toimitetaan vain palvelun toteutumisen kannalta oleellinen tieto. Kaikki tiedonsiirto kolmansien osapuolien kanssa tapahtuu salatun yhteyden kautta.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Joutsen Finland Oy ei pääsääntöisesti siirrä tai käsittele tietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Jos tietoja poikkeuksellisesti siirretään EU/ETA-alueen ulkopuolelle, varmistetaan henkilötietojen suojan riittävä taso soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritiedot säilytetään asianmukaisesti suojatussa palvelimessa ja ovat vain Joutsen Finland Oy:n ennalta määrittelemien henkilöiden käytettävissä.

10. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (yhteystiedot mainittu kohdassa 2).

12. Tietojen säilyttäminen ja tietojen korjaaminen

Säilytämme tietoja tarvittavan ajan, jotta pystymme toimimaan tämän selosteen mukaisesti. Henkilötiedot asiakastileiltä, jotka eivät ole aktiivisia poistetaan viimeistään viiden vuoden kuluttua viimeisestä toiminnasta. Osa tiedoista joudutaan kirjanpitovelvollisuuden johdosta säilyttämään pidempään, koska lainsäädäntö edellyttää tätä.

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.