Askel kohti hiilineutraalisuutta - Hiilineutraali tekstiiliala 2035

Askel kohti hiilineutraalisuutta - Hiilineutraali tekstiiliala 2035

Olemme liittyneet mukaan Suomen Tekstiili & Muoti ry:n Hiilineutraali tekstiiliala 2035 -sitoumukseen. Sitoumus on konkreettinen työkalu suomalaisille tekstiilialan yrityksille hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.

Sitoumukseen kuuluvan tekstiilialalle räätälöidyn, Greenhouse Gas -mukaisen, hiilijalanjälkilaskurin avulla pystymme tunnistamaan merkittävimmät päästölähteet omassa toiminnassamme. Päästöjen tunnistaminen on meille tärkeä askel kohti hiilineutraalisuutta. Sitoumuksen kautta saamme säännöllistä koulutusta ja neuvontaa päästöjen vähentämiseen ja hiilineutraalisuuden tavoitteluun.

Olemme sitoutuneet edistämään vähäpäästöistä toimintaa myös globaaleissa arvoketjuissa. Kestävää toimintaa tukevia valintoja olemme tehneet jo aiemmin. Sitoumuksesta saamme sparrausta ja tukea tehdä näin myös jatkossa!

”Olemme halunneet integroida ilmastonäkökulmat osaksi jokapäiväistä toimintaamme. Liittyminen Suomen Tekstiili & Muoti ry:n Hiilineutraali tekstiiliala 2035 -sitoumukseen antaa meille työkaluja ja koulutusta, joiden avulla pystymme kehittämään toimintaamme tähän suuntaan. Erityisesti omalle alalle räätälöity hiilijalanjälkilaskuri ohjaa meitä kohdentamaan huomiomme ja tekemään aidosti kestäviä sekä perusteltuja valintoja päästövähennysten aikaansaamiseksi. Toivomme myös, että me suomalaiset tekstiilialan yritykset pystymme inspiroimaan ja jakamaan hyviä vertaisratkaisuja toisillemme”, avaa toimitusjohtaja Matias Kotkasaari syitä sitoumukseen liittymiseen.